6502-A1-80CP
 

6502-N1-80CP


6502-A2-80CP


6502-N2-80CP


6502-A5-80CP


6857-30-80CP  
  後拉排桿水塞+尾管組150mm  
後拉排桿水塞+尾管組150mm
  前扳排桿水塞+尾管組150MM
前扳排桿水塞+尾管組150mm
網面水塞+尾管組150mm
網面水塞+尾管組150mm  

                         
 

6502-A4-80CP

 

6502-N4-80CP

6502-A3-80CP


6502-N3-80CP


6502-A1-81CP


6502-N1-81CP  
  翻轉式水塞+尾管組150mm  
翻轉式水塞+尾管組150mm
  按壓式水塞+尾管組(有孔)
按壓式水塞+尾管組150mm
後拉排桿水塞+尾管組+T型排水組
後拉排桿水塞+尾管組150mm+T排  

                         
 

6502-A2-81CP

 

6502-N2-81CP


6502-A5-81CP


6502-N5-81CP


6502-A4-81CP


6502-N4-81CP

 
  前扳排桿水塞+尾管組+T型排水組  
前扳排桿水塞+尾管組150mm+T排
  網面水塞+尾管組+T型排水組
網面水塞+尾管組150mm+T排
翻轉式水塞+尾管組+T型排水組
翻轉式水塞+尾管組150mm+T排300  

                         
 

6502-A3-81CP

 

6502-N3-81CP


6122-A3-80CP


6122-B3-80CP


6502-T1-80CP


6502-T1-81CP

 
  按壓式水塞+尾管組+T型排水組  
按壓式水塞+尾管組150mm+T排
  1-1/2 P管組(加長型)
1-1/4 P管組(加長型)
T型排水管
T型排水管,加長  

                         
 

6512-BT-80CP

 

6512-BT-81CP


6512-BL-80CP


6512-BL-81CP


6502-TT-80CP


6502-TT-81CP

 
  瓶式排水管組(A:108*B:210mm)  
瓶式排水管組(A:108*B:420mm)
  瓶式排水管組(A:185*B:210mm)
瓶式排水管組 (A:185*B:420mm)
T型排水管組(A:170*B:340mm)
T型排水管組(A:170*B:465mm)  
                         

                         
 

6242-CA-82CP

 

6242-CA-83CP


7818-FF-80S1


7502-AA-80CP


6502-CG-82CP


6502-CG-83CP

 
  按壓式水塞組PUSH(有溢水孔)  
按壓式水塞組PUSH(無溢水孔)
  水道裝飾蓋組
後拉排桿水塞+尾管組200mm
排桿体(無接頭)+網面水塞
排桿体(無接頭)+網面水塞  

                         
 

6242-13-82CP

 

6242-13-83CP


6502-DR-82CP


6502-DR-83CP


6502-DQ-82CP


6502-DQ-83CP

 
  壓環式長水塞組(有孔)  
壓環式長水塞組(無孔)
  後拉排桿上半組(有孔)
後拉排桿上半組(無孔)
排桿組+水塞組
後拉排桿組,無溢水孔  

                       
 

6502-DP-82CP

 

6502-DP-83CP


6119-A3-80CP


6119-B3-80CP


Z320-03-79CP


6119-AU-80CP

 
  排桿組+140MM手扳球桿  
前扳排桿組,無溢水孔
  P型排水管
接管+元仔+排水管+法蘭
拉桿式排桿
1-1/2排水彎管組+502-AX法蘭